Nồi nấu Cơm

Nồi nấu cơm: Cơm chín đều, tơi, xốp, thơm. Nếu muốn có cháy vàng thơm ở đáy nồi cơm chỉ cần gia nhiệt ( mở van hơi) thêm ít phút. Cơm ngon, thơm hơn tất cả các kiểu nấu công nghiệp khác.

Dù đang nấu cơm, bị cúp điện đột xuất, cơm vẫn nấu chín như bình  thường.

Sản Phẩm Liên Quan